Fasader

Tjärolja och linoljefärg är väl beprövat och har använts i århundraden för att skydda trä utomhus. Lasyrer kan göras olika täckande/transparenta beroende på hur mycket träkontakt du önskar. Svårast men roligt är att skapa levande fasader. Bygger på att olika toner genom samverkan skapar en lite orolig yta med viss transparens . Resultatet blir ett skimmer – ibland onödigt vackert.  Inga platta Byggvaruhusfärger klarar av att återge det naturliga skimmer som går att skapa med ”Silvertjära – levande fasader” måste ses i verkligheten. Många provytor inklusive hela hus (Sävedalen) finns att beskåda i Göteborgsregionen.