Staket/plank/trappor

Aldrig mera skrapa 🙂 att skrapa ett staket är bland de mest onödiga ting homo sapiens kan göra.  Få ting är så totalt meningslöst. Tar en massa tid för att någon valt ”knasfärg”. Gör som vikingarna använd dalbränd Tjära fast i modern blandning – Tjärolja. Pigmenterade tjäroljor håller ännu längre. Allra längst trälivet – om du hydrofobierar träet med DIPER Ändträolja. Enkelt vanligt trä behöver ”mättas me olja” för att inte suga vatten. Självklart håller träet längre om du gör allt rätt från början.