Tryckimpregnerat & Silvertjära

Gamla tryckta trädäck går oftast att förlänga livet på i många år med feta tjäroljor. Mycket torra och sugande däck mättas med Diper Ändträolja. Denna olja är extremt djuppenetrerande och mättar/reparerar virket på djupet (OBS – Engångsbehandling). Därefter tjäroljas däcket för att försegla ytan. Tjärans främsta uppgift är att skydda ytskiktet, ingen tjära kan gå djupt ner i träet. Det finns givetvis alltid en gräns där träet i en altan inte är värda att räddas. Det blir både bättre ekonomi och mindre flisor genom att köpa nytt trä. Pigmenterade oljor håller längre en ofärgade.

Nytt tryckimpregnerat däck

Vänta alltid ett år innan behandling. Kopparsalterna i ytskiktet måste bort för att oljan skall få fäste i träet. På ljusa jämna underlag går alla tjäroljor att använda med bra resultat. På nyare trädäck behöver ytan efterdras med mopp/trasa. En ny hyvlad ytad kan inte ta till sig feta tjäroljor, därför behöver den efterdras för bästa resultat.

Nylagd lärk

Hur vill du att det skall se ut? Önskar du ett varmare däck utan grått måste du behandla träet från start. Lärken kan såpskuras första åren, men bör därefter behandlas. Annars blir det lätt rikligt med sprickor. Träet grånar snabbt, redan första året. Nylagd lärk kan behandlas med alla varianterna tjäroljor. Många väljer att behandla lärk med Silvertjäran för att just bromsa och limma småflisor.

Äldre lärkdäck

Obehandlade äldre lärkdäck får ofta problem med flisor. Efter ca 6-8 år blir den obehandlad lärken porösare och skörare i ytskiktet. Då uppkommer ofta den s.k ”ulleffekten” på obehandlad lärk. En ”ullig” yta ser ut som en massa små löst hängande vita fibrer. Denna yta släpper mycket småflisor. Jag får flera samtal varje år från mammor som säger att de inte kan ha barnen krypande över däcket utan att barnen får flisor. En bra fungerande bromsmedicin mot flisor är en pigmenterad tjärolja.

Tjärolja på möbler

Var försiktig med vanlig tjärolja på möbler; innehåller bl.a. för mycket tjära och fel typ av oljor. Dalfrid har tre färdiga infärgade möbellasyrer och den ofärgade naturella Rain-Coat-One är speciellt framtagna för just möbler. Noga utvalda oljor, lite fintjära och hartser i kombination ger en starkare,segare och vackrare yta. Lättare att hålla rent ………

Hur varmt måste det vara?

I perioden maj-augusti kan du tjärolja om det är varmt nog. Det bör vara 18 grader vid appliceringen och max 15% fukthalt i virketark. Det är bara att vänta på solen, den kommer… Solen fungerar som härdare och torktiden blir mycket kortare. Oftast torkar ytan på ett dygn en varm solig sommardag.

Mitt däck flisar vad gör jag?

Beroende på hur däcket ser ut, börja med ett skarpt experiment. Tvätta först däcket med en stark såplösning eller liknande. Köp en enkel slippappershållare som målare slipar bredspackel med, fäst på en vanlig rundstång. Spänn på ett 80-papper och gå manuellt över tre brädor i dess hela längd. Slipa tills du fått bort alla små uppstickande ”terrorister”. Tjärolja med Naturell Tjärolja in dessa tre brädor och låt torka. Om resningar blivit när oljan påfördes ta försiktig och gå över med ett 120 korns slippapper. Tjärolja en gång till. Efterdra med trasa efter ca 30-60 minuter. Inga pölar får yttorka på ytan. Till mycket torra sugande däck, mätta träet med Diper Ändträolja innan du tjäroljar. Vissa däck är så dåliga att det är bättre ekonomi att byta ut dem. Tryckimpregnerat 28×120 kan köpas för ca 120 kr/kvm.

Går mitt smutssvarta däck att rädda?

En mörk yta går oftast att få jämnt ljusgrå med Silvertjära som är ganska täckande. Mörka ytor lämpar sig sämre för de övriga tjäroljorna. De blir oftast för mörka. Lasyreffekten innebär att bakomliggande yta förstärks. Finns tillräcklig kraft kvar i virket går det ofta att få ut säkert fem år till med rätt ”bromsmedicin”. Var försiktig med högtryckstvätten så du inte slipar sönder den ömtåliga henicellulosan, vårveden.

Ädelträ, är det ett bra alternativ till min trall?

Träslag som cumaru, bankirai, massaranduba och ipé är mycket hårda och tåliga. Problem uppstår även på dessa träslag. Cumaru t.ex släpper mycket småflisor efter 7-8 år om den står obehandlad. Största problemet är att merparten inte är FSC-märkt. KÖP ALDRIG tropiska träslag som inte är FSC-märkt. Fusket är enormt och girigheten visar inga gränser när det gäller handel med tropiska träslag. Självklart fuskas det med FSC märkningen – bara naiva människor tror annat. Det klassiska är att snabbt plantera en mindre yta med Teak eller Hardwood som man gärna visar upp för alla. Bäst ekonomiskt utbyte av tex Teak är minimum 40 år gammal. Inte tusan väntar giriburkarna när det finns massor av ”Regnskogs-teak att köpa” Mycket finns i Burma och mycket av pengarna går rakt ner i korrupta generalers fickor

Hur skruvar jag bäst ett tralldäck?

Tryckt virke läggs normalt med 4-5 mm mellan brädorna. Tryckt virke krymper mer än det sväller. Lärken sväller och rör sig mer än den krymper och bör läggas med minst 5 mm mellanrum, helst 6 mm. Normalt lägger man brädan med kärnsidan uppåt = glad gubbe. Förborra alltid till hårda träslag som lärk för att minska sprickbildningen. Välj 3-mm borr till den vanligaste 4,2 mm skruven. Använd C4-skruv eller rostfri skruv (A2) med Torx-skalle. I aggresiva miljöer exempelvis nära saltvatten skall A4 rostfritt syrafast användas.

Var köper man Silvertjära & Tjäroljor

DALFRID Träskydd i Göteborg tillverkar och säljer olika typer av oljor för träskydd www.dalfrid.com

Så här stryker du ut tjäroljor

Rengör ytan, Kristallsåpa/Rå Brunsåpa och varmt vatten rekommenderas. Undvik högtryckstvätt ökar fiberresningen som innebär fler flisor.
Det bör var  + 18 grader varmt. Ju varmare desto bättre. Stryk dock inte i direkt solsken över 25 grader, då kan det bli fel ”skinntorkning”

Naturell Tjärolja utan pigment stryks ut med bred tjärpensel (35×120) eller liknande bred fasadpensel. Använd pensel för skaft så går arbetet mycket enklare och du skonar ryggen. Stryk ut tjäroljan längs brädorna, olika underlag suger olika mycket. Det får inte ligga överskottsolja kvar som ”pölar” på ytan. Överskotts olja måste strykas ut eller torkas bort , förslagsvis med luddfri trasa. Gamla T-shirts och lakan går bra.

Utstrykning av pigmenterade tjäroljor går smidigast om du börjar längs ena sidan och stryker fyra brädor, längs brädorna och hela brädornas längd. Gå sedan över till andra sidan däcket och stryk fyra brädor på denna sida. När du är klar med det sista har det gått ca 30 minuter och du kan efterdra de fyra först strukna brädorna med trasa. Efterdra försiktigt längs med brädorna. Du fördelar då pigmenten så att träådringen syns bättre, samt torkar upp överskottsolja. OBS! Tjäroljan måste få sätta sig / få grepp i virket och det tar 30-60 minuter innan du skall efterdra. 30 minuter för starkt solsken annars blir det svårare att efterdra ytan. Det åtgår flera trasor.

Extremt torra och sugande däck måste ibland mättas med ändträolja innan du tjäroljar. Gör alltid en liten provstrykning på ca 0,5 kvm i ett hörn. Olika underlag kan ge mycket stora variationer i slutresultat.

VARNING! Innehåller linolja och kan självantända. Vattendränk använda trasor, de kan sedan slängas i vanlig deponi.
TIPS! En tjärad pensel kan ej rengöras – måste slängas, Men du kan spara den under arbetets gång, lägg den i en plastpåse och knyt åt. Utan luft torkar den långsant och kan användas inom någon vecka.

Hur ofta behöver man tjärolja?

Rent estetiskt kan gråtonen sitta kvar i många år. Behandling efter behov, och hur du önskar att det skall se ut. Ofärgad oljor har kortare livslängd jämfört med pigmenterade. Pigmenten hjälper till och ”armerar” ytan du får ett längre skydd. Det är mycket stor skillnad på stående ytor och liggande horisontella som ett trädäck. Mycket hårdare slitage på en liggande yta. Silvertjära skyddar träet i 5-10 år på en fasad, på ett trädäck i upp till två år. Den silvergrå färgen kan dock delvis finnas kvar i upp till 5 år. Många behandlar sitt trädäck vartannat år. Nylagt tryckt virke kan tidigast behandlas efter ett år med Silvertjära. Därefter kan du vänta i tre-fyra år och fortfarande ha en gråton kvar i botten. Riktigt gamla trädäck, tjugo år och äldre, bör behandlas varje år för att hålla sprickorna så små som möjligt.