Därför skall du alltid grundolja fasadbrädor

Sågade fasadbrådor skall med få undantag (hyvlat) grundas med riktig grundolja. Engångsgrej…..du får ingen andra chans. Vetenkapligt säkerställt (Uppsala/Trätek) att ställa fasadbrädorna i oljebad ger ett absolut längre träliv i brädans bottenstycke. Du behöver få upp olja ca 20 cm på brädan, det räcker att du fyller på 15 cm när du sedan ställer ner brädorna i hinken trycks och sugs oljan upp till ca 20 cm. Många av Byggfackhandels oljor bör du undvika på grund av innehållet. Använd aldrig en träolja med någon typ av lacknafta. Ger en sämre bindning till träet och är miljömässigt ej förnyelsebart. Många av dessa lacknafta träoljorna innehåller 70% lacknafta och 3o % olja, om oljan är importerad kan den vara extraherad med ännu sämre egenskaper. Billiga att tillverka men som en gammal målarmästare sa till mig en gång ”Det är mer nytta att gå ut och kissa på däcket”. DIPER Ändträolja innehåller 55% oljor dvs torrhalten är 55% vilket för ändamålet är optimalt. Balsamterpentinen behövs för att låsa olja inne i träet och korta torktiden. Balsamterpentin utvinns ur barrträd – förnyelsebart. Torktiden varierar med hur varm omgivningen är men längre torktid för feta effektiva grundoljor som DIPER ca 3-6 dagar.

 

Planera tre stationer enligt nedan…..

 

 

  1. Häll ca 15 cm DIPER Ändträolja i en murarhink eller liknande – ca 8 brädor brukar få plats
  2. Efter 20 minuter flytta över brädorna till murarhink nr 2 med två små trälister i botten. Oljan får rinna av och du återför därefter oljan från hink nr 2 tillbaka till första hinken nr 1.
  3. I den tredje stationen får brädorna stå på ett par ribbor på marken och torka till sig. Vanligtvis stryks utsidan på brädorna liggande på bockar direkt för att vinna torktid