Måste fasadbrädor stå i oljebad?

Sågade fasadbrädor i gran skall alltid ställas i oljebad typ DIPER Ändträolja. Det är vetenskapligt bevisat (Uppsala) att det ger ett betydligt längre träliv i brädans bottenstycke. Att brädorna ställs i oljebad 20 minuter ger ett överlägset bättre skydd vs du penslar på lite olja efter du redan monterat dom på väggen. Gör tre stationer så blir allt enklare:

  1. Häll ca 12-15 cm olja i en murarhink eller liknande och ställ ner brädorna ca 8 brädor brukar få plats
  2. Efter 20 minuter ta upp och flytta brädorna till station 2 en annan tom murarhink med två små ribbor i botten. Oljan rinna av och du återför oljan till station ett givetvis 🙂
  3. Den tredje och sista stationen lät brädorna stå till sig på ett par ribbor på marken (så att de inte blir smutsiga)