Varför är Silvertjäran bäst på gammalt trä?

Ofta har naturens gång skapat ”gråträ” på riktigt gammalt trä. Ytan har blivit skörare, porösare och ofta med riklig förekomst av sprickor. Att träet släpper flisor är ett av de vanligaste upplevda större problemen.  Den feta Silvertjäran stärker ytskiktet genom att fylla sprickorna med fett och bromsar då att sprickorna blir större. Dessutom ”limmas” ytans micro-flisor ner mot ytan när oljan torkar.

Att hälla ut Bygghandelns 70% lacknafta 30% olja är i stort meningslöst altanen blir bara mörkare och ser allmänt besvärlig ut. Framför allt skyddar den inte träet speciellt bra. Finns oljor som gör mer skada en nytta.

Vad gäller kiselpreparat som SiiO /Organowood består dom av ca 80% vatten. Vatten expandera blir större när det fryser, är vattnet inne i sprickorna blir sprickorna större, oavsett var någon säger. Fyller du sprickorna med fett som inte rör sig……..bromsar du att sprickorna förstoras. Dessutom kan du välja färg efter önskemål……..alla hus mår inte bra av grått 🙂