Vad är skillnaden på kiselbehandling och Silvertjära ?

Kisel eller Vattenglas hjälper nytt trä……..men bör inte användas på gammalt sprucket trä. Kiselbehandlingar består till 80% av vatten. När vattnet fryser expanderar det och ”trycker upp” förstorar sprickorna. Mest skador uppstår därför vintertid med kiselvattnet. Tjära och riktigt feta oljor motverkar effektivt att sprickorna blir större, tjära och fett expanderar inte vid kyla som vatten gör.

Många gånger är det också skönt att kunna välja den färgton som passar bäst till omgivningen. Kiselpreparat är långt ifrån problemfria. Förekommer både påväxt, sporer och flammiga ytor. Många kiselbehandlade trädäck har strukits över med Silvertjära