Regn, vad händer om regn innan torrt?

 

REGN inom 24 timmar

Om det kommer regn innan oljan torkat kan det knasa , små ”apelsinkratrar” kan bli kvar där vattnet torkat dunstat bort. Har det gått ca 10 timmar brukar det inte synas. Regn dagen efter brukar följaktligen inte bli ett problem.

Vänta minst ett år innan behandling. Det värsta grönsticket måste bort. På ljusa jämna underlag går alla tjäroljor att använda med bra resultat. På nyare trädäck behöver ytan efterdras med mopp/trasa. En ny hyvlad ytad kan inte ta till sig feta tjäroljor, därför behöver den efterdras.

Nylagd lärk

Hur vill du att det skall se ut? Önskar du ett varmare däck utan grått måste du behandla träet från start. Lärken kan såpskuras första åren, men bör därefter behandlas. Träet grånar snabbt, redan första året. Nylagd lärk kan behandlas med alla varianterna tjäroljor. Många väljer att behandla nylagd lärk med järnvitrol först innan de Silvertjärar. Gråa toner till Silvertjäran blir bra kontrast, mycket sämre blir brunt mot Silver.

Äldre lärkdäck

Obehandlade äldre lärkdäck får ofta problem med flisor. Efter ca 6-8 år blir den obehandlad lärken porösare och skörare i ytskiktet. Då uppkommer ofta den s.k ”ulleffekten” på obehandlad lärk. En ”ullig” yta ser ut som en massa små löst hängande vita fibrer. Denna yta släpper mycket flisor. Jag får flera samtal varje år från mammor som säger att de inte kan ha barnen krypande över däcket utan att barnen får flisor. En bra fungerande bromsmedicin mot flisor är en riktig tjärolja.

Tjärolja på möbler

Var försiktig med vanlig tjärolja på möbler; innehåller bl.a. för mycket tjära. Dalfrids möbellasyrer med pigment och den ofärgade naturella Raincoat One är speciellt framtagna för just möbler. Noga utvalda oljor, lite fintjära och hartser i kombination ger en starkare och segare yta. Ytan blir också lättare hållare ren. Stryk gärna hårt utsatta ytor med minst två tunna strykningar.

Hur varmt måste det vara?

I perioden maj-augusti kan du tjärolja om tillräcklig värme finns. Det skall vara + 18 grader och max 15% fukthalt i virket. Det är bara att vänta på solen, den kommer… Solen fungerar som härdare och torktiden blir mycket kortare. Oftast torkar ytan på ett dygn en varm solig sommardag.

Mitt däck flisar vad gör jag?

Beroende på hur däcket ser ut, börja med ett skarpt experiment. Tvätta först däcket med en stark såplösning eller liknande. Köp en enkel slippappershållare som målare slipar bredspackel med, fäst på en vanlig rundstång. Spänn på ett 80-papper och gå manuellt över tre brädor i dess hela längd. Slipa tills du fått bort alla små uppstickande ”terrorister”. Tjärolja med Naturell Tjärolja in dessa tre brädor och låt torka. Om resningar blivit när oljan påfördes ta försiktig och gå över med ett 120 korns slippapper. Tjärolja en gång till. Efterdra med trasa efter ca 30-60 minuter. Inga pölar får yttorka på ytan. Till mycket torra sugande däck, mätta träet med Diper Ändträolja innan du tjäroljar. Vissa däck är så dåliga att det är bättre ekonomi att byta ut dem. Tryckimpregnerat 28×120 kan köpas för ca 120 kr/kvm.

Går mitt smutssvarta däck att rädda?

En mörk yta går oftast att få jämnt ljusgrå med Silvertjära som är ganska täckande. Mörka ytor lämpar sig sämre för de övriga tjäroljorna. De blir oftast för mörka. Lasyreffekten innebär att bakomliggande yta förstärks. Finns tillräcklig kraft kvar i virket går det ofta att få ut säkert tio år till med rätt ”bromsmedicin”. Var försiktig med högtryckstvätten så du inte slipar sönder den ömtåliga henicellulosan, vårveden.

Ädelträ, är det ett bra alternativ till min trall?

Träslag som cumaru, bankirai, massaranduba och ipé är mycket hårda och tåliga. Problem uppstår även på dessa träslag. Cumaru t.ex släpper mycket småflisor efter 7-8 år om den står obehandlad. Största problemet är att merparten inte är FSC-märkt. KÖP ALDRIG tropiska träslag som inte är FSC-märkt. Fusket är enormt och girigheten visar inga gränser när det gäller handel med tropiska träslag.

Hur skruvar jag bäst ett tralldäck?

Tryckt virke läggs normalt med 3-5 mm mellan brädorna. Tryckt virke krymper mer än det sväller. Lärken sväller och rör sig mer än den krymper och måste läggas med minst 5 mm mellanrum, gärna 6 mm. Normalt lägger man brädan med kärnsidan uppåt = glad gubbe. Förborra alltid till hårda träslag som lärk för att minska sprickbildningen. Välj 3-mm borr till den vanligaste 4,2 mm skruven. Använd rostfri skruv (A2) med Torx-skalle. I aggresiva miljöer exempelvis nära saltvatten skall A4 rostfritt syrafast användas. Rostfritt A2 räcker utomhus i de flesta fall.

Var köper man Silvertjära & Tjäroljor

DALFRID Kärnvirke i Göteborg tillverkar och säljer Tjäroljor. www.dalfrid.com

Så här stryker du ut tjäroljor!

Rengör ytan, Kristallsåpa/Rå Brunsåpa och varmt vatten rekommenderas. Undvik högtryckstvätt ökar fiberresningen som innebär fler flisor.
Det skall var minst + 18 grader varmt. Ju varmare desto bättre.

Naturell Tjärolja utan pigment stryks ut med bred tjärpensel (35×120) eller liknande bred fasadpensel. Använd pensel för skaft så går arbetet mycket enklare och du skonar ryggen. Stryk ut tjäroljan längs brädorna, olika underlag suger olika mycket. Det får inte ligga överskottsolja kvar som ”pölar” på ytan. Överskotts olja måste strykas ut eller torkas bort.

Utstrykning av pigmenterade tjäroljor går smidigast om du börjar längs ena sidan och stryker tre brädor, längs brädorna och hela brädornas längd. Gå sedan över till andra sidan däcket och stryk tre brädor på denna sida. När du är klar med det sista har det gått ca 30 minuter och du kan efterdra de tre först strukna brädorna med trasa. Efterdra försiktigt längs med brädorna. Du fördelar då pigmenten så att träådringen syns bättre, samt torkar upp överskottsolja. OBS! Tjäroljan måste få sätta sig / få grepp i virket och det tar 30-60 minuter innan du skall efterdra. 30 minuter för starkt solsken annars blir det svårare att efterdra ytan. Det åtgår flera trasor.

Extremt torra och sugande däck måste ibland mättas med ändträolja innan du tjäroljar. Gör alltid en liten provstrykning på ca 0,5 kvm i ett hörn. Olika underlag kan ge mycket stora variationer i slutresultat.

VARNING! Innehåller linolja och kan självantända. Vattendränk använda trasor, de kan sedan slängas i vanlig deponi.

TIPS! En tjärad pensel kan ej rengöras – måste slängas, Men du kan spara den under arbetets gång, lägg den i en plastpåse och knyt åt. Utan luft torkar den inte.
Hur ofta behöver man tjärolja?

Efter behov, och hur du önskar att det skall se ut. Naturell tjärolja hjälper till att skydda ytan i upp till ett år. Silvertjära på redan silvertjärade ytor skyddar i upp till två år. Många behandlar därför sitt trädäck vartannat år. Nylagt tryckt virke kan tidigast behandlas efter ett år med Silvertjära. Därefter kan du vänta i tre-fyra år och fortfarande ha en gråton kvar i botten. Riktigt gamla trädäck, tjugo år och äldre, bör behandlas varje år.

Gammalt tryckimpregnerat däck

Gamla trädäck går oftast att förlänga livet på i många år med feta tjäroljor. Torra sugande däck mättas med Diper Ändträolja. Denna olja är extremt djuppenetrerande och mättar/reparerar virket på djupet. Därefter tjäroljas däcket. Tjärans främsta uppgift är att skydda ytskiktet. Det finns givetvis alltid en gräns där hopplöst spruckna trädäck inte är värda att räddas. Främst då de släpper mycket flisor och är uppspruckna överallt.