Jag vill ha en ”levande fasad” med mycket träkänsla, hur gör jag?

Att få till uttrycket ”levande fasader” är svårt. Det bygger på att det finns en viss transparans i de olika färgskikten. Man gör två eller tre strykningar och anpassar skikten till varandra. Tre strykningar håller längre. Man anpassar olikheter i skikten för att få till yta som upplevs som levande. När man gjort många …..och jag menar verkligen många olika tester/prover så blir det lite lättare att hitta vägen dit 🙂

Under resans gång måste både mängden zink och färg anpassas till de olika lagren. Olika oljor används för att få bästa slitstyrka i ytskiktet. Det finns två alternativ när det gäller strykning nr-2, antingen används  Naturell tjärolja eller Linoljebas.

Många små prov-väggar finns att kika på i centrala Göteborg i tre färgskalor , Grått/Silvergrått – Svart och Brunsvart typ ”Skåne-Svart”